Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 19. februára 2018 meniny
Vaše IP: 54.196.215.69 • Dnes aktualizované:22x • Posledná aktualizácia: 19.02.2018 21:30:02 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

IP3a - Jednosmerná premávka

IP3b - Jednosmerná premávka

B3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

B4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

B5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov

B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B7 - Zákaz vjazdu autobusov

B8 - Zákaz vjazdu motocyklov

B9 - Zákaz vjazdu traktorov

B10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov
Zákazové značkyZvislé dopravné značky
1. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - B1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.
Príklady reálneho použitia:
2. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - B2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP3a alebo č. IP3b.
Príklady reálneho použitia:
3. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - B3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.
4. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - B4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.
5. Zákaz vjazdu osobných automobilov - B5
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B5) zakazuje vjazd osobným automobilom.
6. Zákaz vjazdu nákladných automobilov - B6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
Príklady reálneho použitia:
7. Zákaz vjazdu autobusov - B7
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.
Príklady reálneho použitia:
8. Zákaz vjazdu motocyklov - B8
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
9. Zákaz vjazdu traktorov - B9
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.
10. Zákaz vjazdu malých motocyklov - B10
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1 , ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
Celkom: 44 Na stránke: 10 Počet strán: 5 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Takéto dopravné značenie sa používa na mieste, kde
vo vyznačenom smere sa nachádza miesto, kde platí zákaz vjazdu vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu
vo vyznačenom smere sa nachádza miesto, kde platí zákaz zastavenia vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu
je z hľadiska bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách nutné zmeniť smer jazdy vozidiel, ktorých skutočná výška, vrátane nákladu, presahuje vyznačenú hranicu na mestský okruh určený pre takéto vozidlá
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   158 APP   9
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   179 PPA   7 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame