Úvod » Študovňa »  Plus » Infozóna ASP » Štuchanec na parkovisku: Nezdrhajte!
 Infozóna ASP 
Informácie, zaujímavosti, oznamy a rady.
Články z oblasti cestnej premávky a dopravy

Štuchanec na parkovisku: Nezdrhajte!

 03.06.2019 -  Rady -  Autoskolaportal.sk©
Aj za obyčajný škrabanec, malú preliačinu alebo iné drobné poškodenie, ktoré spôsobíte na cudzom vozidle, sa môžete za istých okolností dostať do veľkých problémov. Okrem zaplatenia vysokej pokuty, môžete prísť aj o vodičák! Poradíme Vám, ako v takýchto prípadoch správne postupovať.

Najčastejším miestom, kde k takýmto udalostiam dochádza, sú parkoviská pred obchodnými centrami. Práve na týchto miestach je na pomerne malom mieste vysoká koncentrácia vozidiel s ich častou obmenou. A keďže tu prichádzajú aj vodiči s rôznou úrovňou vodičských skúseností a schopností, neraz sa ich pokus zaparkovať končí ťukancom.
Keď vodič spôsobí škodu na cudzom vozidle, je povinný ju s poškodeným riešiť zákonným spôsobom a medzi také zbabelý útek určite nepatrí. Je potrebné si uvedomiť, že opravu takéhoto poškodenia na cudzom vozidle niekto musí zaplatiť a na to slúži PZP. Ak však vinník nie je dokázateľne známy, potom pri jednaní poškodeného s poisťovňou môže nastať problém. Takže útek je nielen porušením zákona, ale aj zbabelým činom bezohľadného človeka neschopného niesť následky za svoje konanie a v minimálnej miere prispieť k zmierneniu škôd pre poškodeného.
Medzi zákonné spôsoby riešenia spôsobenej škody na cudzom vozidle nepatrí ani vloženie lístka s údajmi za stierač poškodeného vozidla a následné opustenie miesta incidentu. Aj takéto konanie sa považuje za útek s možnosťou právneho postihu.
Ako by mal vodič, ktorý spôsobí škodu inému, teda postupovať? V zásade môže zavolať políciu alebo len vyhľadať poškodeného. Kedy je, alebo nie je nutné privolať políciu a aké úkony vykonať pri jednaní len s poškodeným, záleží na okolnostiach a výške škody. Na to je potrebné v prvom rade kvalifikovať incident a teda určiť či ide o škodovú udalosť alebo dopravnú nehodu.
Pri dopravnej nehode je povinnosť privolať políciu vždy. Pri škodovej udalosti musí byť majiteľ poškodeného vozidla vyhľadaný a spolu s ním sa musí spísať predpísané tlačivo o vzniknutej udalosti. Ak nájsť majiteľa nie je možné, alebo sa neviedia účastníci dohodnúť na vinníkovi, resp. dôjde k odmietnutiu podpísania záznamu o škodovej udalosti, musí byť privolaná polícia. V tej chvíli však škodová udalosť nadobúda charakter dopravnej nehody, a je už potrebné počítať aj s udelením nejakej pokuty.
Kedy má incident povahu škodovej udalosti, pri ktorej nie je nutné volať políciu a len v spolupráci s poškodeným a následne poisťovňami je ho možné zákonným spôsobom vyriešiť?
Škodovou udalosťou je udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
  1. je spôsobená škoda na zúčastnených vozidlách, vrátane prepravovaných vecí alebo hmotná škoda na inom majetku, nižšia ako 3990 eur,
  2. sa neusmrtí alebo nezraní osoba,
  3. sa nepoškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  4. vodič nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
  5. jej účastník bezodkladne zastaví vozidlo na mieste udalosti,
  6. je možné nájsť majiteľa poškodeného vozidla, preukázať mu svoju totožnosť a spísať s ním záznam o škodovej udalosti, v ktorom obaja podpisom potvrdia súhlas s označením vinníka a priebehom incidentu,
O škodovú udalosť, pri ktorej nie je nutná prítomnosť polície, ide len ak sú splnené všetky podmienky súčasne.
V prípade, že vodič spôsobí škodu a ujde z miesta udalosti, hrozí mu po vypátraní a dokázaní viny pokuta od 300 do 1300,-€ a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až na dobu od 1 do 5 rokov.
Odporúčame prečítať si tiež článok: Viete čo robiť po dopravnej nehode?
Dopravná nehoda je pre každého účastníka cestnej premávky nechceným zážitkom, avšak ak už nastane, potom je dôležité zachovať pokoj a vykonať všetky úkony potrebné na záchranu života a zdravia, zabezpečenie stôp a svedkov dopravnej nehody ešte pred príchodom profesionálnych zásahových zložiek.
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie akejkoľvek časti obsahu zo zdrojov ASP je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASP porušením autorského zákona!
Témy
Najčítanejšie
Dôležité čísla
Odporúčame
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1180 / 10 / 0 - 30
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK