Úvod » Študovňa »  Plus » Priemerné ceny pohonných látok v SR
Priemerné ceny [€] pohonných látok (PL) v SR
v roku:
v roku
Natural95
1,553
Natural98
1,745
LPG
0,756
Nafta
1,522
Zdroj: Štatistický úrad SR
Prehľady cien [€] podľa PL
PL:
PL:
MESAČNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
január 2023
1,519
február 2023
1,575
marec 2023
1,535
apríl 2023
1,587
máj 2023
1,553
Benzín natural 98
január 2023
1,712
február 2023
1,767
marec 2023
1,725
apríl 2023
1,781
máj 2023
1,745
LPG
január 2023
0,787
február 2023
0,790
marec 2023
0,776
apríl 2023
0,730
máj 2023
0,694
Motorová nafta
január 2023
1,612
február 2023
1,563
marec 2023
1,531
apríl 2023
1,478
máj 2023
1,422
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Benzín natural 95
1. týždeň (2. 1. 2023 - 8. 1. 2023)
1,491
2. týždeň (9. 1. 2023 - 15. 1. 2023)
1,489
3. týždeň (16. 1.2023 - 22. 1. 2023)
1,519
4. týždeň (23. 1. 2023 - 29. 1. 2023)
1,578
5. týždeň (30. 1. 2023 - 5. 2. 2023)
1,598
6. týždeň (6. 2. 2023 - 12. 2. 2023)
1,570
7. týždeň (13. 2. 2023 - 19. 2. 2023)
1,569
8. týždeň (20. 2. 2023 - 26. 2. 2023)
1,564
9. týždeň (27. 2. 2023 - 5. 3. 2023)
1,564
10. týždeň (6. 3. 2023 - 12. 3. 2023)
1,562
11. týždeň (13. 3. 2023 - 19. 3. 2023)
1,511
12. týždeň (20. 3. 2023 - 26. 3. 2023)
1,508
13. týždeň (27. 3. 2023 - 2. 4. 2023)
1,532
14. týždeň (3. 4. 2023 - 9. 4. 2023)
1,601
15. týždeň (10. 4. 2023 - 16. 4. 2023)
1,605
16. týždeň (17. 4. 2023 - 23. 4. 2023)
1,581
17. týždeň (24. 4. 2023 - 30. 4. 2023)
1,562
18. týždeň (1. 5. 2023 - 7. 5. 2023)
1,532
19. týždeň (8. 5. 2023 - 14. 5. 2023)
1,525
20. týždeň (15. 5. 2023 - 21. 5. 2023)
1,565
21. týždeň (22. 5. 2023 - 28. 5. 2023)
1,589
* Poznámka: Údaje nie sú určené pre úradné účely! • Ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH • Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa. Údaje majú len informatívny charakter!
► Infozóna ASP:
Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
Natankovali ste nesprávne palivo?
PL v EÚ
Smernicou EP č. 2014/94/EÚ bol prijatý európsky štandard pre jednotné označovanie palív. Vďaka jednotnosti sa odstráňujú rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo pomáha vodičom najmä pri cestách v zahraničí. Čerpacie stanice však môžu používať súčasne aj zavedené lokálne označenia.
Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné
Tento typ palív je označovaný kruhom a písmenom E, číslica vyjadruje maximálny podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Napríklad tuzemské označenie Natural je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné
Tento typ pohonných látok sa označuje štvorcom, ktorý má vpísané písmeno B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Napríklad tuzemské označenie motorovej nafty je E5 podľa jednotného označenia v EÚ.
Plynné palivá
Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1029 / 3 / 0 - 9
APP    13
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK