Úvod » Študovňa »  Plus » Infozóna ASP » Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.
 Infozóna ASP 
Informácie, zaujímavosti, oznamy a rady.
Články z oblasti cestnej premávky a dopravy

Od januára 2020 budú čerpacie stanice na Slovensku povinne distribuovať benzín E10.

 05.11.2019 -  Doprava -  Autoskolaportal.sk©
Nový ekoligickejší benzín E10 má nahradiť v súčasnosti predávaný NATURAL95 (E5). Rozdiel je v podiele bioetanolovej zložky v litri benzínu. Automobily niektorých značiek s benzínovými motormi vyrobené v rokoch 2003, 2004 a 2005 (emisná norma EURO 4) by mohli mať s vyšším obsahom biozložiek v benzíne problémy. V týchto prípadoch sa odporúča tankovať naďalej (E5), ktorý by mal ostať v predaji ako súčasný prémiový 100 oktánový benzín. Táto zmena samozrejme ovplyvní aj cenu.

Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala nový zákon NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ten bol parlamentom prerokovaný a schválený dňa 15.10.2019 na 51. schôdzi NR SR.
V tomto novom zákone sa v článku III mení a dopĺňa aj zákon NR SR č. 309/2009, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tu sa tiež uvádza, že od 1.1.2020 bude v predmetnom zákone § 14a odsek 3 znieť:
„(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná plnenie povinnosti podľa odseku 1 zabezpečiť za kalendárny rok. Energetický obsah biopaliva z používaných kuchynských olejov a rastlinných tukov alebo živočíšnych tukov zaradených do kategórií 1 a 2 podľa osobitného predpisu17g) alebo z ich zmesí sa na účely odseku 1 do výpočtu referenčnej hodnoty započítava dvojnásobne. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná od 1. januára 2020 uvádzať na trh s presnosťou podľa technickej normy 17ga) motorovú naftu s objemom biodieslu v litri minimálne 6,9 % a motorový benzín s objemom bioetanolovej zložky v litri minimálne 9,0 %. Na účely tohto zákona sa bioetanolovou zložkou rozumie bioetyltercbutyléter alebo zmes bioetyltercbutyléteru a bioetanolu, pričom zmes musí obsahovať podiel bioetyltercbutyléteru najmenej 3 %, čo predstavuje objem 1,41 % bioetanolovej zložky. Objem bioetyltercbutyléteru sa do objemu bioetanolovej zložky zmesi započítava 47 % svojho objemu.“.
Čo sa týka praktického tankovania, pre bežných vodičov sa na čerpacích staniciach nič nezmení. Nepribudnú ani neubudnú žiadne tankovacie pištole, celá zmena bude spočívať len v označení paliva na E10 z terajšieho E5.
Táto zmena je súčasťou opatrení smernice Rady EÚ o ochrane životného prostredia, ktorá zaväzuje jednotlivé krajiny únie znížiť podiel kysličníka uhličitého v palivách pre dopravu až o 6 percent v porovnaní s rokom 2010.
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie akejkoľvek časti obsahu zo zdrojov ASP je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASP porušením autorského zákona!
Témy
Najčítanejšie
Dôležité čísla
Odporúčame
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK