Úvod » Študovňa »  Plus » Chodci
Chodci


Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky, pretože kolízie s nimi málokedy končia bez újmy na zdraví či dokonca na živote. Za nehodami s chodcami sú totiž často banálne chyby, ktorým sa môže každý veľmi ľahko vyvarovať. Stačí aspoň trošku rozmýšľať a ovládať pravidlá.

Základné princípy bezpečnosti chodcov v premávke:
 1. Je nutné, aby chodec využíval predovšetkým chodníky a cestičky pre chodcov.

 2. Je nutné, aby chodec prechádzal predovšetkým po priechode pre chodcov a pred prejdením cez cestu sa presvedčil, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho.

 3. Je nutné, aby bol chodec viditeľný pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto by mal

  • nosiť pestrofarebné resp. svetlé oblečenie,
  • používať reflexné prvky,
  • cez cestu prechádzať v čo najviac osvetlených oblastiach.,

 4. Je nutné, aby si chodec uvedomil, že jeho oči a uši sú najlepšími nástrojmi na udržanie vlastného bezpečia. Mal by naplno sledovať okolitú premávku a vyhnúť sa akémukoľvek rozptyľovaniu svojej pozornosti. Alkohol, slúchadlá a mobily sú najčastejšími nepriaznivo pôsobiacimi faktormi na pozornosť chodcov!

 5. Je nutné, aby chodec poznal a dodržiaval pravidlá cestnej premávky.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK