Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
1528
Ťažké zranenia
66
Usmrtenia
39
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2022
94
február 2022
69
Trnavský kraj
január 2022
89
február 2022
59
Trenčiansky kraj
január 2022
81
február 2022
63
Nitriansky kraj
január 2022
116
február 2022
75
Žilinský kraj
január 2022
155
február 2022
89
Banskobystrický kraj
január 2022
118
február 2022
64
Prešovský kraj
január 2022
172
február 2022
98
Košický kraj
január 2022
127
február 2022
59
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2022
4
február 2022
2
Trnavský kraj
január 2022
3
február 2022
4
Trenčiansky kraj
január 2022
3
február 2022
2
Nitriansky kraj
január 2022
2
február 2022
3
Žilinský kraj
január 2022
2
február 2022
1
Banskobystrický kraj
január 2022
6
február 2022
5
Prešovský kraj
január 2022
8
február 2022
3
Košický kraj
január 2022
15
február 2022
3
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2022
2
február 2022
0
Trnavský kraj
január 2022
5
február 2022
3
Trenčiansky kraj
január 2022
1
február 2022
1
Nitriansky kraj
január 2022
1
február 2022
6
Žilinský kraj
január 2022
4
február 2022
0
Banskobystrický kraj
január 2022
1
február 2022
0
Prešovský kraj
január 2022
7
február 2022
1
Košický kraj
január 2022
3
február 2022
4
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
20
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
30
3. týždeň (17. 01. 2022 - 23. 01. 2022)
27
4. týždeň (24. 01. 2022 - 30. 01. 2022)
17
5. týždeň (31. 01. 2022 - 06. 02. 2022)
20
6. týždeň (07. 02. 2022 - 13. 02. 2022)
20
7. týždeň (14. 02. 2022 - 20. 02. 2022
29
Spolu
163
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
0
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
1
3. týždeň (17. 01. 2022 - 23. 01. 2022)
3
4. týždeň (24. 01. 2022 - 30. 01. 2022)
0
5. týždeň (31. 01. 2022 - 06. 02. 2022)
1
6. týždeň (07. 02. 2022 - 13. 02. 2022)
1
7. týždeň (14. 02. 2022 - 20. 02. 2022
0
Spolu
6
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2022 - 09. 01. 2022)
0
2. týždeň (10. 01. 2022 - 16. 01. 2022)
0
3. týždeň (17. 01. 2022 - 23. 01. 2022)
1
4. týždeň (24. 01. 2022 - 30. 01. 2022)
1
5. týždeň (31. 01. 2022 - 06. 02. 2022)
0
6. týždeň (07. 02. 2022 - 13. 02. 2022)
0
7. týždeň (14. 02. 2022 - 20. 02. 2022
0
Spolu
2
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    870 / 12 / 0 - 36
APP    11
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK