Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
2033
Ťažké zranenia
114
Usmrtenia
43
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2024
75
február 2024
122
marec 2024
55
Trnavský kraj
január 2024
84
február 2024
103
marec 2024
46
Trenčiansky kraj
január 2024
37
február 2024
44
marec 2024
27
Nitriansky kraj
január 2024
83
február 2024
134
marec 2024
44
Žilinský kraj
január 2024
99
február 2024
132
marec 2024
59
Banskobystrický kraj
január 2024
74
február 2024
99
marec 2024
38
Prešovský kraj
január 2024
152
február 2024
187
marec 2024
62
Košický kraj
január 2024
96
február 2024
121
marec 2024
60
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2024
6
február 2024
3
marec 2024
2
Trnavský kraj
január 2024
3
február 2024
4
marec 2024
2
Trenčiansky kraj
január 2024
1
február 2024
3
marec 2024
4
Nitriansky kraj
január 2024
4
február 2024
4
marec 2024
1
Žilinský kraj
január 2024
3
február 2024
6
marec 2024
5
Banskobystrický kraj
január 2024
6
február 2024
10
marec 2024
6
Prešovský kraj
január 2024
5
február 2024
11
marec 2024
3
Košický kraj
január 2024
9
február 2024
8
marec 2024
5
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2024
2
február 2024
2
marec 2024
0
Trnavský kraj
január 2024
4
február 2024
4
marec 2024
2
Trenčiansky kraj
január 2024
3
február 2024
2
marec 2024
1
Nitriansky kraj
január 2024
3
február 2024
5
marec 2024
2
Žilinský kraj
január 2024
2
február 2024
0
marec 2024
0
Banskobystrický kraj
január 2024
0
február 2024
0
marec 2024
0
Prešovský kraj
január 2024
4
február 2024
4
marec 2024
0
Košický kraj
január 2024
1
február 2024
2
marec 2024
0
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2024 - 07. 01. 2024)
14
2. týždeň (08. 01. 2024 - 14. 01. 2024)
18
3. týždeň (15. 01. 2024 - 21. 01. 2024)
15
4. týždeň (22. 01. 2024 - 28. 01. 2024)
28
5. týždeň (29. 01. 2024 - 04. 02. 2024)
23
6. týždeň (05. 02. 2024 - 11. 02. 2024)
23
7. týždeň (12. 02. 2024 - 18. 02. 2024)
25
8. týždeň (19. 02. 2024 - 25. 02. 2024)
23
9. týždeň (26. 02. 2024 - 03. 03. 2024)
28
10. týždeň 04. 03. 2024 - 10. 03. 2024)
24
11. týždeň 11. 03. 2024 - 17. 03. 2024)
31
Spolu
252
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2024 - 07. 01. 2024)
0
2. týždeň (08. 01. 2024 - 14. 01. 2024)
0
3. týždeň (15. 01. 2024 - 21. 01. 2024)
4
4. týždeň (22. 01. 2024 - 28. 01. 2024)
2
5. týždeň (29. 01. 2024 - 04. 02. 2024)
1
6. týždeň (05. 02. 2024 - 11. 02. 2024)
0
7. týždeň (12. 02. 2024 - 18. 02. 2024)
1
8. týždeň (19. 02. 2024 - 25. 02. 2024)
1
9. týždeň (26. 02. 2024 - 03. 03. 2024)
0
10. týždeň 04. 03. 2024 - 10. 03. 2024)
0
11. týždeň 11. 03. 2024 - 17. 03. 2024)
2
Spolu
11
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2024 - 07. 01. 2024)
0
2. týždeň (08. 01. 2024 - 14. 01. 2024)
1
3. týždeň (15. 01. 2024 - 21. 01. 2024)
1
4. týždeň (22. 01. 2024 - 28. 01. 2024)
0
5. týždeň (29. 01. 2024 - 04. 02. 2024)
0
6. týždeň (05. 02. 2024 - 11. 02. 2024)
1
7. týždeň (12. 02. 2024 - 18. 02. 2024)
0
8. týždeň (19. 02. 2024 - 25. 02. 2024)
1
9. týždeň (26. 02. 2024 - 03. 03. 2024)
0
10. týždeň 04. 03. 2024 - 10. 03. 2024)
0
11. týždeň 11. 03. 2024 - 17. 03. 2024)
0
Spolu
4
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1180 / 10 / 0 - 30
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK