AUTOSKOLAPORTAL.SK
10 ROKOV POSKYTUJEME
ONLINE PRÍSTUP K INFORMAČNÝM A VÝUČBOVÝM MATERIÁLOM
10 ROKOV POSKYTUJEME ONLINE PRÍSTUP K INFORMAČNÝM A VÝUČBOVÝM MATERIÁLOM
Moderné a užívateľsky priateľské spracovanie aktuálnych tém
z oblasti cestnej premávky.
Moderné a užívateľsky priateľské spracovanie aktuálnych tém z oblasti cestnej premávky.
PRIPRAVTE SA NA SKÚŠKY ČI PRESKÚŠANIE,
ZVÝŠTE SVOJU BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREMÁVKE!
PRIPRAVTE SA NA SKÚŠKY ČI PRESKÚŠANIE, ZVÝŠTE SVOJU BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREMÁVKE!
 Aktuality portálu
01.12.2019 - V časti Aktuálna legislatíva bol aktualizovaný zákon NR SR č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny nájdete v zákone NR SR č. 221/2019 Z. z. » a v článku VIII zákona NR SR č. 393/2019 Z. z. »
01.12.2019 - V časti Aktuálna legislatíva bol aktualizovaný zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny nájdete v zákone NR SR č. 393/2019 Z. z. »
www.euroautodiely.SK
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia:
 Študovňa:
Získajte rozhľad, natankujte poznatky a otestujte si ich úroveň!
 Naposledy aktualizované: 06.12.2019 16:00:03
AUTODIELYonline24.sk
AUTODOC.sk
 Autoškoly:
Najbližšie termíny kurzov na získanie vodičského oprávnenia »
 09.12.2019 o 16:00 hod.
Autoškola MAVEX - JUNIOR
Volgogradská 1, 080 01 Prešov, okr. Prešov
Pre skupiny: AM, A, A1, A2, B, B1, BE, C, CE, C1, D, DE, T,
 10.12.2019 o 16:00 hod.
Autoškola MAVEX - JUNIOR
Exnárova 44, 080 01 Prešov, okr. Prešov
Pre skupiny: AM, A, A1, A2, B, B1, BE, C, CE, C1, D, DE, T,
 12.12.2019 o 16:00 hod.
Bosákova - autoškola
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, okr. Prešov
Pre skupiny: B,
Oslavte s nami 10 výročie založenia autoškoly. NARODENINOVÁ CENA NOVÉHO KURZU NA SKUPINU B 600,-€!
 Štatistiky:
Priemerné ceny (€) pohonných látok v SR za obdobie 11 / 2019
Natural95
1,322
Natural98
1,448
LPG
0,584
Nafta
1,240
Zdroj: Štatistický úrad SR
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2019
Nehody
11942
Ťažké zranenia
719
Usmrtenia
225
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
► Infozóna ASP:
 Upozorňujeme
17.12.2019 - od tohto dňa je možné podať žiadosť na získanie dotácie na kúpu elektromobilu na základe podmienok Ministerstva hospodárstva SR, ktoré boli zverejnené 18.11.2019. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5-tisíc eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. Viac informácií »
01.01.2020 - na Slovensku začnú čerpacie stanice povinne predávať benzín E10. Ak máte staršie auto, potom je potrebné overiť si vhodnosť tankovania tohto paliva!
 Pripomíname
01.10.2019 - PRIBAĽTE SI ZELENÚ KARTU PZP K DOKLADOM! Od 1. októbra 2019, po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 281/2019 Z.z., ktorý v čl. III novelizuje zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. sa platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) preukazuje aj na Slovensku už len zelenou kartou!
01.11.2019 - AUTOLEKÁRNIČKY PLATNÉ AJ PO DOBE EXPIRÁCIE! Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MDaV SR č. 308/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z.., sa už nebude prihliadať na dobu expirácie autolekárničky, avšak len pokiaľ jej obsah bude neporušený, vizuálne v poriadku a nebude vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. Na dobu expirácie sa nebude prihliadať len do momentu, kým z nej vodič niečo nepoužije.
15.11.2019 - PRIPRAVTE SVOJE VOZIDLO NA ZIMU! NEZABUDNITE PREZUŤ PNEUMATIKY! Na Slovensku zákon ukladá povinnosť používať zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca, a to vtedy, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza.
 Očakávame
01.01.2020 - nadobudne účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásené znenie zákona NR SR č. 364/2019 Z.z. »
01.01.2020 - nadobudnú účinnosť časti zákona, ktorými sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktualizácie nájdete v čl. VII bod 6 a čl. XII bod 1 zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. »
23.05.2020 - nadobudne účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlásené znenie zákona NR SR č. 386/2019 Z.z. »
Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
Taliansko už bojuje zákonom proti syndrómu zabudnutého dieťaťa vo vozidle
Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona o autoškolách
myconnweb.sk
myconnweb.sk
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   359
APP   14
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK