Úvod » Študovňa » Testy z križovatiek a iných dopravných situácií
Testy z križovatiek a dopravných situácií pre skupinu B
Pre užívateľov s platným prístupom!
Prosím, prihláste sa do svojho užívateľského účtu. Sprístupní sa Vám tak celý obsah tohto portálu!
Zabudli ste heslo?
Chcete sa zaregistrovať?
Ponuka testov
Testovanie
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov
TESTY
Súhrnné cvičné testy
84.06%
15.94%
Parciálne testy
PCP
80.65%
19.35%
UPJ
84.06%
15.94%
DZZ
92.47%
7.53%
DSK
91.05%
8.95%
VPS
82.76%
17.24%
TVV
91.65%
8.35%
PDO
79.09%
20.91%
PPV
75.24%
24.76%
ZBJ
84.91%
15.09%
KON
90.16%
9.84%
PPO
90%
10%
Celkom
85.67%
14.33%
 • PCP - Pravidlá cestnej premávky
 • UPJ - Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia
 • DZZ - Dopravné značky a dopravné zariadenia
 • DSK - Dopravné situácie na križovatkách
 • VPS - Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody
 • TVV - Teória vedenia vozidla
 • PDO - Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave
 • PPV - Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • ZBJ - Základy bezpečnej jazdy
 • KON - Konštrukcia vozidiel a ich údržba
 • PPO - Prvá pomoc
Archív
Testovanie
(ARCHÍV)
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov na testy platné do 31.3.2023.
DZaZ
83.47%
16.53%
KaDS
81.38%
18.62%
ZoCP
86.95%
13.05%
PPaR
75.89%
24.11%
PP
60%
40%
Celkom
83.85%
16.15%
 • DZaZ - Dopravné značky a zariadenia
 • KaDS - Križovatky a dopravné situácie
 • ZoCP - Zákon o cestnej premávke
 • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie
 • PP - Prvá pomoc
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1180 / 10 / 0 - 30
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK