Úvod » Študovňa » Kvalifikačná karta vodiča
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní KKV:
6. Spracovanie žiadostí
Spracovanie žiadostí okresným úradom v sídle kraja
6.1 Spracovanie žiadosti o vydanie „Osvedčenia“
Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja od vodiča prevezme:
  • Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ resp. Protokol o vykonaní skúšky“;
  • vyplnenú žiadosť o vydanie osvedčenia,
  • kolok v predpísanej hodnote na uhradenie správneho poplatku za vydanie Osvedčenia.
Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja následne preverí splnenie predpísaných podmienok žiadateľa o vydanie Osvedčenia (vrátane zaplatenia správneho poplatku).
V prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá príslušné Osvedčenie. V prípade, že žiadateľ nesplnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti pre nesplnenie podmienok.
Vzor „Osvedčenia“ pre nákladnú dopravu
Vzor „Osvedčenia“ pre osobnú dopravu
6.2 Spracovanie žiadosti o vydanie KKV
Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja  od vodiča prevezme:
  • Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ resp. Protokol o vykonaní skúšky“;
  • vyplnenú žiadosť o vydanie KKV;
  • kolok v predpísanej hodnote na uhradenie správneho poplatku za vydanie KKV.
Zodpovedný zamestnanec Okresného úradu v sídle kraja následne preverí splnenie predpísaných podmienok žiadateľa o vydanie Osvedčenia (vrátane zaplatenia správneho poplatku).
V prípade, že žiadateľ splnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle kraja mu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti zabezpečí vydanie Kvalifikačnej karty vodiča.
V prípade, že žiadateľ nesplnil všetky podmienky, okresný úrad v sídle krajamu najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti pre nesplnenie podmienok.
Postup
Súvisiaca legislatíva
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK