Úvod » Študovňa » Legislatíva » Nariadenie vlády SR č 554/2006
Nariadenie vlády SR č 554/2006 Z. z.
Nariadenie o povinnom používaní bezpečnostných pásov
a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
Príloha 1:
k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.
  • PIKTOGRAM VIDITEĽNE ZOBRAZENÝ VO VOZIDLÁCH KATEGÓRIE M2 A M3 NA KAŽDOM MIESTE NA SEDENIE, KTORÉ JE VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM
Príloha 2:
k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.
  • VZOR LEKÁRSKE OSVEDČENIE O OSLOBODENÍ OD POUŽITIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA
Príloha 3:
k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.
Novely
Zmeny nájdete v predpisoch:
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK