Úvod » Študovňa » Legislatíva » Vyhláška MDaV č. 134/2018 Z. z.
Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Úvodné ustanovenia
Technická nespôsobilosť vozidla [k § 44 ods. 3 zákona]
Najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti vozidla a jazdnej súpravy [k § 44 ods. 8 zákona]
Aerodynamické zariadenia a aerodynamické kabíny [k § 44 ods. 9 zákona]
Podmienky na prevádzku vozidla v cestnej premávke [k § 44 ods. 11 až 13 zákona]
Povinná výbava vozidla [k § 44 ods. 14 zákona]
Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia
Technické požiadavky na konštrukciu ostatných cestných vozidiel a ostatných zvláštnych vozidiel [k § 52 zákona]
Záverečné ustanovenia
Prílohy k vyhláške MDaV SR č. 134/2018 Z. z.
Novely
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1207 / 16 / 0 - 48
APP    18
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK