Úvod » Študovňa » Legislatíva » Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z.
Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z.
Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Čl. I
PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ - OSOBITNÉ USTANOVENIA
TRETIA ČASŤ - KONTROLA V CESTNEJ DOPRAVE
ŠTVRTÁ ČASŤ - ŠTÁTNA SPRÁVA
PIATA ČASŤ - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. II
Čl. III - Účinnosť
Prílohy k zákonu NR SR č. 462/2007 Z. z.
Novely
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK