Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
« Späť Ďalej »
Celkom: 80 Na stránke: 10 Strán: 8 Aktuálne: 1
► Informačné značky
► Zvislé dopravné značky
► Zvislé dopravné značky
► Informačné značky
1. Križovatka s prednosťou v jazde - (č.301)
Význam, popis:

Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke.

Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie.

Príklady reálneho použitia:
2. Hlavná cesta - (č.302)
Význam, popis:

Značka označuje začiatok alebo priebeh hlavnej cesty.

Príklady reálneho použitia:
3. Koniec hlavnej cesty - (č.303)
Význam, popis:

Značka informuje o ukončení hlavnej cesty.

Príklady reálneho použitia:
4. Prednosť pred protiidúcimi vozidlami - (č.304)
Význam, popis:

Značka informuje vodiča o prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami.

Príklady reálneho použitia:
5. Obec - (č.305)
Význam, popis:

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.

Ak značka informuje o názve miestnej časti obce, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí.

Spoločné ustanovenia:

1. Značky informujúce o názve obce v jazyku národnostnej menšiny sa umiestňujú pod značky Obec a Koniec obce.

2. Značky Obec a Koniec obce možno zobraziť spolu so značkami informujúcimi o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou .

Príklady reálneho použitia:
6. Koniec obce - (č.306)
Význam, popis:

Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar.

Spoločné ustanovenia:

1. Značky informujúce o názve obce v jazyku národnostnej menšiny sa umiestňujú pod značky Obec a Koniec obce.

2. Značky Obec a Koniec obce možno zobraziť spolu so značkami informujúcimi o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou .

Príklady reálneho použitia:
7. Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny - (č.307)
Význam, popis:

Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na začiatku obce.

Spoločné ustanovenia:

1. Značky informujúce o názve obce v jazyku národnostnej menšiny sa umiestňujú pod značky Obec a Koniec obce.

2. Značky Obec a Koniec obce možno zobraziť spolu so značkami informujúcimi o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou .

8. Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny - (č.308)
Význam, popis:

Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na konci obce

Spoločné ustanovenia:

1. Značky informujúce o názve obce v jazyku národnostnej menšiny sa umiestňujú pod značky Obec a Koniec obce.

2. Značky Obec a Koniec obce možno zobraziť spolu so značkami informujúcimi o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou .

9. Diaľnica - (č.309)
Význam, popis:

Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.

Spoločné ustanovenie:
Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá č. 311 zároveň označuje koniec diaľnice; ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica č. 309 zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

Príklady reálneho použitia:
10. Koniec diaľnice - (č.310)
Význam, popis:

Značka označuje koniec diaľnice.

Spoločné ustanovenie:
Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá č. 311 zároveň označuje koniec diaľnice; ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica č. 309 zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.

Príklady reálneho použitia:
Celkom: 80 Na stránke: 10 Strán: 8 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7   8  
Obsah
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
Všeobecné výstražné značky
└ Stavebno-technické vlastnosti cesty
└ Stav vozovky a externé vplyvy
└ Organizácia a stav premávky
└ Pohyb na ceste
Priecestné značky
REGULAČNÉ ZNAČKY
Značky o dávaní prednosti v jazde
Príkazové a zákazové značky
└ Smer jazdy
└ Špeciálne cestičky alebo pruhy
└ Zákazy vjazdu
└ Spôsob jazdy
└ Statická doprava
Značky o jazde po krajnici
INFORMAČNÉ ZNAČKY
Značky o prednosti v jazde
Značky o cestách s osobitnými pravidlami
Návesti
Orientačné značky
└ Číslovanie
└ Smerové značky na cestách mimo diaľnic
└ Smerové značky na diaľniciach
└ Smerové značky pre cyklistickú premávku
Značky o náhradných a obchádzkových trasách
└ Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku
└ Obchádzkové trasy
└ Bloková obchádzka
Pruhové značky
DODATKOVÉ TABUĽKY
Všeobecné dodatkové tabuľky
Špecifické dodatkové tabuľky
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Pozdĺžne čiary
Priečne čiary
Plošné značky
Symboly
SVETELNÉ SIGNÁLY
Svetelné signály pre vozidlá
Pruhové signály
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
Prerušované žlté signály
Svetelné signály pre chodcov
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Svetelné signalizačné zariadenia
Vodiace zariadenia
└ Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok
└ Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok
└ Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty
Výstražné zariadenia
Parkovacie zariadenia
Záchytné zariadenia
Ostatné zariadenia
└ Doplnkové zariadenia k svetelným signálom
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Osobitné označenia
SYMBOLY NA ZVISLÝCH ZNAČKÁCH
Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky
Ostatné symboly
└ Symboly návestí a zvláštnych cieľov
└ Symboly turistických cieľov
└ Parkovacie symboly
└ Diaľničné symboly
Súvisiaca legislatíva
Archív
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1026 / 13 / 0 - 39
APP    12
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK