Úvod » Študovňa »  Plus » Dopravná nehodovosť na území SR
Dopravná nehodovosť na území SR
v roku:
v roku
Nehody
6028
Ťažké zranenia
332
Usmrtenia
101
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Prehľady podľa krajov
kraj:
kraj
MESAČNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
január 2019
127
február 2019
145
marec 2019
126
apríl 2019
141
máj 2019
181
jún 2019
102
Trnavský kraj
január 2019
122
február 2019
109
marec 2019
102
apríl 2019
88
máj 2019
147
jún 2019
91
Trenčiansky kraj
január 2019
120
február 2019
79
marec 2019
93
apríl 2019
104
máj 2019
115
jún 2019
85
Nitriansky kraj
január 2019
146
február 2019
96
marec 2019
126
apríl 2019
120
máj 2019
151
jún 2019
96
Žilinský kraj
január 2019
174
február 2019
132
marec 2019
129
apríl 2019
148
máj 2019
186
jún 2019
147
Banskobystrický kraj
január 2019
111
február 2019
88
marec 2019
95
apríl 2019
94
máj 2019
120
jún 2019
95
Prešovský kraj
január 2019
165
február 2019
150
marec 2019
146
apríl 2019
138
máj 2019
214
jún 2019
137
Košický kraj
január 2019
139
február 2019
115
marec 2019
119
apríl 2019
125
máj 2019
152
jún 2019
97
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
január 2019
1
február 2019
1
marec 2019
3
apríl 2019
1
máj 2019
3
jún 2019
1
Trnavský kraj
január 2019
8
február 2019
1
marec 2019
2
apríl 2019
5
máj 2019
11
jún 2019
3
Trenčiansky kraj
január 2019
4
február 2019
5
marec 2019
4
apríl 2019
2
máj 2019
4
jún 2019
4
Nitriansky kraj
január 2019
5
február 2019
0
marec 2019
7
apríl 2019
10
máj 2019
6
jún 2019
7
Žilinský kraj
január 2019
6
február 2019
7
marec 2019
7
apríl 2019
7
máj 2019
6
jún 2019
12
Banskobystrický kraj
január 2019
1
február 2019
1
marec 2019
8
apríl 2019
8
máj 2019
11
jún 2019
6
Prešovský kraj
január 2019
6
február 2019
8
marec 2019
9
apríl 2019
13
máj 2019
21
jún 2019
14
Košický kraj
január 2019
21
február 2019
10
marec 2019
16
apríl 2019
13
máj 2019
16
jún 2019
7
Usmrtenia
Bratislavský kraj
január 2019
0
február 2019
1
marec 2019
3
apríl 2019
2
máj 2019
1
jún 2019
4
Trnavský kraj
január 2019
5
február 2019
0
marec 2019
2
apríl 2019
2
máj 2019
5
jún 2019
2
Trenčiansky kraj
január 2019
4
február 2019
2
marec 2019
2
apríl 2019
1
máj 2019
0
jún 2019
1
Nitriansky kraj
január 2019
3
február 2019
3
marec 2019
2
apríl 2019
1
máj 2019
0
jún 2019
5
Žilinský kraj
január 2019
0
február 2019
2
marec 2019
1
apríl 2019
2
máj 2019
2
jún 2019
4
Banskobystrický kraj
január 2019
1
február 2019
4
marec 2019
3
apríl 2019
4
máj 2019
2
jún 2019
3
Prešovský kraj
január 2019
3
február 2019
2
marec 2019
0
apríl 2019
2
máj 2019
3
jún 2019
1
Košický kraj
január 2019
3
február 2019
1
marec 2019
2
apríl 2019
1
máj 2019
1
jún 2019
3
TÝŽDENNÉ PREHĽADY
Dopravné nehody
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2019 - 06. 01. 2019)
21
2. týždeň (07. 01. 2019 - 13. 01. 2019)
35
3. týždeň (14. 01. 2019 - 20. 01. 2019)
24
4. týždeň (21. 01. 2019 - 27. 01. 2019)
18
5. týždeň (28. 01. 2019 - 03. 02. 2019)
29
6. týždeň (04. 02. 2019 - 10. 02. 2019)
37
7. týždeň (11. 02. 2019 - 17. 02. 2019)
36
8. týždeň (18. 02. 2019 - 24. 02. 2019)
41
9. týždeň (25. 02. 2019 - 03. 03. 2019)
31
10. týždeň (04. 03. 2019 - 10. 03. 2019)
29
11. týždeň (11. 03. 2019 - 17. 03. 2019)
28
12. týždeň (18. 03. 2019 - 24. 03. 2019)
36
13. týždeň (25. 03. 2019 - 31. 03. 2019)
33
14. týždeň (01. 04. 2019 - 07. 04. 2019)
39
15. týždeň (08. 04. 2019 - 13. 04. 2019)
31
16. týždeň (15. 04. 2019 - 21. 04. 2019)
40
17. týždeň (22. 04. 2019 - 28. 04. 2019)
31
18. týždeň (29. 04. 2019 - 05. 05. 2019)
37
19. týždeň (06. 05. 2019 - 12. 05. 2019)
38
20. týždeň (13. 05. 2019 - 19. 05. 2019)
35
21. týždeň (20. 05. 2019 - 26. 05. 2019)
36
22. týždeň (27. 05. 2019 - 02. 06. 2019)
35
23. týždeň (03. 06. 2019 - 09. 06. 2019)
28
24. týždeň (10. 06. 2019 - 16. 06. 2019)
39
25. týždeň (17. 06. 2019 - 23. 06. 2019)
35
Spolu
822
Ťažké zranenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2019 - 06. 01. 2019)
0
2. týždeň (07. 01. 2019 - 13. 01. 2019)
0
3. týždeň (14. 01. 2019 - 20. 01. 2019)
0
4. týždeň (21. 01. 2019 - 27. 01. 2019)
0
5. týždeň (28. 01. 2019 - 03. 02. 2019)
1
6. týždeň (04. 02. 2019 - 10. 02. 2019)
0
7. týždeň (11. 02. 2019 - 17. 02. 2019)
1
8. týždeň (18. 02. 2019 - 24. 02. 2019)
0
9. týždeň (25. 02. 2019 - 03. 03. 2019)
0
10. týždeň (04. 03. 2019 - 10. 03. 2019)
0
11. týždeň (11. 03. 2019 - 17. 03. 2019)
2
12. týždeň (18. 03. 2019 - 24. 03. 2019)
1
13. týždeň (25. 03. 2019 - 31. 03. 2019)
0
14. týždeň (01. 04. 2019 - 07. 04. 2019)
0
15. týždeň (08. 04. 2019 - 13. 04. 2019)
0
16. týždeň (15. 04. 2019 - 21. 04. 2019)
1
17. týždeň (22. 04. 2019 - 28. 04. 2019)
0
18. týždeň (29. 04. 2019 - 05. 05. 2019)
1
19. týždeň (06. 05. 2019 - 12. 05. 2019)
0
20. týždeň (13. 05. 2019 - 19. 05. 2019)
0
21. týždeň (20. 05. 2019 - 26. 05. 2019)
0
22. týždeň (27. 05. 2019 - 02. 06. 2019)
2
23. týždeň (03. 06. 2019 - 09. 06. 2019)
0
24. týždeň (10. 06. 2019 - 16. 06. 2019)
0
25. týždeň (17. 06. 2019 - 23. 06. 2019)
1
Spolu
10
Usmrtenia
Bratislavský kraj
1. týždeň (01. 01. 2019 - 06. 01. 2019)
0
2. týždeň (07. 01. 2019 - 13. 01. 2019)
0
3. týždeň (14. 01. 2019 - 20. 01. 2019)
0
4. týždeň (21. 01. 2019 - 27. 01. 2019)
0
5. týždeň (28. 01. 2019 - 03. 02. 2019)
0
6. týždeň (04. 02. 2019 - 10. 02. 2019)
0
7. týždeň (11. 02. 2019 - 17. 02. 2019)
1
8. týždeň (18. 02. 2019 - 24. 02. 2019)
0
9. týždeň (25. 02. 2019 - 03. 03. 2019)
0
10. týždeň (04. 03. 2019 - 10. 03. 2019)
0
11. týždeň (11. 03. 2019 - 17. 03. 2019)
1
12. týždeň (18. 03. 2019 - 24. 03. 2019)
2
13. týždeň (25. 03. 2019 - 31. 03. 2019)
0
14. týždeň (01. 04. 2019 - 07. 04. 2019)
1
15. týždeň (08. 04. 2019 - 13. 04. 2019)
0
16. týždeň (15. 04. 2019 - 21. 04. 2019)
0
17. týždeň (22. 04. 2019 - 28. 04. 2019)
1
18. týždeň (29. 04. 2019 - 05. 05. 2019)
0
19. týždeň (06. 05. 2019 - 12. 05. 2019)
1
20. týždeň (13. 05. 2019 - 19. 05. 2019)
0
21. týždeň (20. 05. 2019 - 26. 05. 2019)
0
22. týždeň (27. 05. 2019 - 02. 06. 2019)
0
23. týždeň (03. 06. 2019 - 09. 06. 2019)
1
24. týždeň (10. 06. 2019 - 16. 06. 2019)
0
25. týždeň (17. 06. 2019 - 23. 06. 2019)
3
Spolu
11
* Poznámka: Uvedené údaje sú len predbežné, pretože vychádzajú z predbežných štatistických prehľadov, ktoré sú spracovávané v týždenných intervaloch. Z rôznych dôvodov (napr. došetrenia dopravných nehôd, neskoršieho prekvalifikovania udalostí, príčin a vážnosti újmy na zdravi, dohlásení, opráv a pod.), môžu tieto údaje ešte prejsť určitými zmenami. Použitá metodika prepočtov aplikovaná v mesačných prehľadoch na tomto portály: Ak sledovaný týždeň prechádza do ďalšieho mesiaca, potom sú údaje priradené do toho mesiaca, do ktorého patrí viac dní sledovaného týždňa.
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   303
APP   9
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK