Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Orientačný výpočet alkoholu v krvi

» Orientačný výpočet alkoholu v krvi z definovaných dávok požitých nápojov
  
Výsledok výpočtu
Hladina alkoholu v krvi je:
0 ‰
Úplné odbúranie alkoholu z krvi nastane za:
0 hod. a 0 min.
Poznámka: Keďže rýchlosť vstrebávania alkoholu ovplyvňuje aj celý rad ďalších faktorov (choroba, užívané medikamenty, únava, jedlo a pod.), a tie táto kalkulačka nezohľadňuje, vypočítané hodnoty sú približné a majú iba orientačný charakter.
inzerciaplus.sk

Osvojte si nulovú toleranciu alkoholu za volantom!

   Alkohol je považovaný za tvorcu dobrej nálady a zábavy. Jeho existanciou za volantom sa ale každá "sranda" končí. Opitý vodič je nebezpečenstvom nielen pre seba ale aj pre celé svoje okolie. Každému je síce jasné, že alkohol a vedenie vozidla k sebe nepatria, no ešte stále sa nájde dosť vodičov, ktorí tento fakt nerešpektujú.
V čom je nebezpečenstvo alkoholu?
 1. Alkohol je depresívum, ktoré spomaľuje procesy odohrávajúce sa v mozgu, otupuje vnímanie a pozornosť, ale súčasne dodáva pocit falošnej dôvery. S množstvom požitého alkoholu sa zvyšuje postihnutie mozgu a významne sa tak zvyšuje šanca havarovať. Následky bývajú nezriedka smrteľné. 

   
 2. Alkohol ovplyvňuje schopnosť mozgu kontrolovať a koordinovať pohyby tela. Reakcie na neočakávané situácie sú oveľa pomalšie a možu tak meniť normálne situácie, ktoré sa na cestách bežne vyskytujú a ktoré sú zvyčajne ľahko zvládnuteľné na vyslovene nebezpečné. 

   
 3. Alkohol vo výraznej miere ovplyvňuje schopnosť posúdiť rýchlosť a vzdialenosť jazdy. Taktiež ovplyvňuje úsudok o schopnosti sústredenia a schopnosti viesť vozidlo v tej danej chvíli. Pod vplyvom alkoholu sa strácajú akékoľvek zábrany, ktoré sú za normálnych okolností normálnou súčasťou "vnímania" vodiča. 

  Bez presnej meracej techniky sa nedá presne stanoviť množstvo alkoholu v krvi a taktiež sa nedá presne stanoviť, kedy presne dôjde k jeho úplnému odbúraniu z tela. Rýchlosť odbúrania alkoholu z tela totiž závisí od množstva faktorov ako sú váha, zdravotný stav, vek, podiel tuku na celkovú hmotnosť, požívanie liekov ...

   Niektoré odborné zdroje uvádzajú, že rýchlosť odbúravania alkoholu v krvi je napr. 0,085 g (ženy) až 0,1 g (muži) na 1 kg telesnej hmotnosti za hodinu. Toto množstvo sa ešte spomaľuje, ak sa v žalúdku nachádza potrava obsahujúca bielkoviny.

Nasledujúca tabuľka popisuje obecne platné prejavy vplyvu alkoholu na vodiča v závislosti na jeho množstve:

Hladina alkoholu v krvi Prejavy ovplyvnenia vo vzťahu k vedeniu motorového vozidla

0,2 až 0,5 promile

Preukázateľne zhrošená schopnosť šoférovať. Tendencie riskovať, neprimeraná sebadôvera, zhoršená schopnosť rozoznať pohybujúce sa svetlá. Horší odhad vzdialenosti. Veľmi nebezpečné je to, že si takto ovplyvnený vodič neuvedomuje svoj stav a naopak má sklon sa preceňovať.

0,5 až 0,8 promile

Preukázateľne zhrošená schopnosť šoférovať. Tendencie riskovať, neprimeraná sebadôvera, zhoršená schopnosť rozoznať pohybujúce sa svetlá. Horší odhad vzdialenosti. Podstatné predĺženie reakčného času (zhoršený postreh). Rastie preceňovanie vlastných síl.

0,8 až 1,2 promile

Preukázateľne zhrošená schopnosť šoférovať. Tendencie riskovať, neprimeraná sebadôvera, zhoršená schopnosť rozoznať pohybujúce sa svetlá. Horší odhad vzdialenosti. Dochádza ešte viac k predĺženiu reakčného času. Rastie preceňovanie vlastných síl. Zhoršuje sa schopnosť vnímať okraje zorného poľa, (tzv. tunelové videnie), rastie bezohľadnosť.

viac ako 1,2 promile

Ku stavu, ktorý je popísaný vyššie, predlžuje sa reakčný čas, zhoršujú sa poruchy sústredenia, rovnováha a nekritickosť. Stráca sa už aj schopnosť orientácie. I veľmi skusený vodič sa môže v takomto stave dopustiť chýb ako je zošliapnutie plynu namiesto brzdy.

Krátko potom, čo sa už alkohol úplne vstrebal

Vyššie riziko spánku, nevoľností a ďalších telesných a duševných obtiaží, ktoré narúšajú a odvádzajú pozornosť vodiča, krátkodobá strata vedomia v dôsledku hypoglykémie (poklesu krvného cukru). Vplyv na zhoršenie priebehu chorôb, ktorými už vodič trpí.


Alkohol je nebezpečný ako pre vodičov automobilov, tak aj pre vodičov motocyklov, bicyklov a chodcov. Ten, kto chce z oslavy odísť, ale aj ten, ktorý sa z nej vracia pešo, by mal byť zodpovedný k sebe i k druhým.

Riešenie je jednoduché:

- z oslavy sa vracajte verejnou dopravou
- objednejte si taxi
- pokiaľ je to možné, tak prenocujte
- určite si niekoho, kto nebude piť a bezpečne vás odvezie domov
- po požití čo i len jedného piva doprajte si dostatok času na oddych a jeho vstrebanie

Základné súhrnné statické testy
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Odvodené súhrnné statické testy
Ďalšie testy na potvrdenie
nadobudnutých vedomostí!
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
Náhodne generované testy
Testy z prvej pomoci
Povinná výbava lekárničiek
Pre bezpečnú jazdu sa udržujte
v duševnej aj fyzickej kondícii!
Orientačný výpočet
alkoholu v krvi
 
Povolené množstvo alkoholu
v krvi v krajinách EÚ
[SK] BAC: 0,0 g/l
(Blood Alcohol Concentration}
uvádza množstvo etanolu v krvi
Máte nadváhu?
Body Mass Index (BMI)
Výpočet Body Mass indexu (BMI) pomáha určiť, ako na tom ste so svojou váhou. Či trpíte nadváhou, obezitou alebo naopak podvýživou. Výsledok je len orientačný. Ak sa však index významne odchyľuje od priemerných hodnôt, odporúčame vykonať potrebné opatrenia, resp. vyhľadať pomoc odborníka.
Výška  [cm]
Váha [kg]
Podváha: pod 20
Normálna hmotnosť: 20-25
Nadváha: 25-30
Obezita: 30-40
Extrémna obezita: nad 40
Výsledok
?
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov