Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

V1a - Pozdĺžna súvislá čiara

V2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

V2c - Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

V3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Z1 - Dopravný kužeľ

Z2a - Zábrana na označenie uzávierky

Z2b - Zábrana na označenie uzávierky

Z2c - Žlté a čierne pruhy

Z2d - Červené a biele pruhy

Z3a - Vodiaca tabuľa

Z3b - Vodiaca tabuľa

Z3a - Vodiaca tabuľa

Z3b - Vodiaca tabuľa

Z4a - Smerovacia doska ľavá

Z4b - Smerovacia doska pravá

Z4c - Smerovacia doska stredová

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Z4e - Vodiaca doska pravá

Z4f - Vodiaca doska stredová

Z4a - Smerovacia doska ľavá

Z4b - Smerovacia doska pravá

Z4c - Smerovacia doska stredová

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Z4e - Vodiaca doska pravá

Z4f - Vodiaca doska stredová

Z4a - Smerovacia doska ľavá

Z4b - Smerovacia doska pravá

Z4c - Smerovacia doska stredová

Z4d - Vodiaca doska ľavá

Z4e - Vodiaca doska pravá

Z4f - Vodiaca doska stredová
Iné dopravné zariadenia
1. Dopravný kužeľ - Z1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Dopravný kužeľ (č. Z1) dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V2a, č. V2b, č. V2c alebo č. V3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.
Príklady reálneho použitia:
2. Zábrana na označenie uzávierky - Z2a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z2a) vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.
Príklady reálneho použitia:
3. Zábrana na označenie uzávierky - Z2b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Zábrana na označenie uzávierky (č. Z2b) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.
Príklady reálneho použitia:
4. Žlté a čierne pruhy - Z2c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Žlté a čierne pruhy (č. Z2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).
Príklady reálneho použitia:
5. Červené a biele pruhy - Z2d
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Červené a biele pruhy (č. Z2d) označujú dočasnú prekážku napríklad kontajnery a podobne alebo dopravné zariadenia napríklad sklopné zábrany a podobne.
6. Vodiaca tabuľa - Z3a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Vodiace tabule (č. Z3a a č. Z3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z3a a č. Z3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
7. Vodiaca tabuľa - Z3b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Vodiace tabule (č. Z3a a č. Z3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z3a a č. Z3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
8. Smerovacia doska ľavá - Z4a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
9. Smerovacia doska pravá - Z4b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
10. Smerovacia doska stredová - Z4c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 29 Na stránke: 10 Počet strán: 3 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dodatková tabuľka
informuje o slepej ulici za najbližšou križovatkou
vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky
informuje o dovolenom spôsobe parkovania pri krajnici vozovky
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov