Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
Iné dopravné zariadenia
1. Dopravný kužeľ - Z1
Význam, popis:

Dopravný kužeľ (č. Z1) dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke č. V2a, č. V2b, č. V2c alebo č. V3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
2. Zábrana na označenie uzávierky - Z2a
Význam, popis:

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z2a) vyznačuje uzávierku celej šírky cesty.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
3. Zábrana na označenie uzávierky - Z2b
Význam, popis:

Zábrana na označenie uzávierky (č. Z2b) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k voľnej časti cesty.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
4. Žlté a čierne pruhy - Z2c
Význam, popis:

Žlté a čierne pruhy (č. Z2c) označujú trvalú prekážku (pilier, stenu a podobne).

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
5. Červené a biele pruhy - Z2d
Význam, popis:

Červené a biele pruhy (č. Z2d) označujú dočasnú prekážku napríklad kontajnery a podobne alebo dopravné zariadenia napríklad sklopné zábrany a podobne.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
6. Vodiaca tabuľa - Z3a
Význam, popis:

Vodiace tabule (č. Z3a a č. Z3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z3a a č. Z3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
7. Vodiaca tabuľa - Z3b
Význam, popis:

Vodiace tabule (č. Z3a a č. Z3b) usmerňujú premávku v smere šípok a označujú najmä nebezpečnú zákrutu. V odôvodnených prípadoch môže byť biela farba zariadení č. Z3a a č. Z3b nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
8. Smerovacia doska ľavá - Z4a
Význam, popis:

Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
9. Smerovacia doska pravá - Z4b
Význam, popis:

Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
10. Smerovacia doska stredová - Z4c
Význam, popis:

Smerovacia doska ľavá (č. Z4a), Smerovacia doska pravá (č. Z4b), Smerovacia doska stredová (č. Z4c), Vodiaca doska ľavá (č. Z4d), Vodiaca doska pravá (č. Z4e) a Vodiaca doska stredová (č. Z4f) usmerňujú premávku v smere sklonu šikmých pruhov. Vodôvodnených prípadoch môže byť biela retroreflexná farba dopravných zariadení č. Z4aZ4c nahradená retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou farbou.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Celkom: 29 Na stránke: 10 Strán: 3 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   303
APP   9
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK