Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

Priečna súvislá čiara

Priečna súvislá čiara

Priečna súvislá čiara

Priečna súvislá čiara

Priečna súvislá čiara

Priečna súvislá čiara
Svetelné signály
1. Signál s plným červeným svetlom so znamením "Stoj!" - S1a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Signál s červeným svetlom "Stoj!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým svetlom "Pozor!"", znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.
Príklady reálneho použitia:
2. Signál s plným žltým svetlom so znamením "Pozor!" - S1b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Signál s plným žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným svetlom "Stoj!", znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.
Príklady reálneho použitia:
3. Signál s plným zeleným svetlom so znamením "Voľno" - S1c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť.
Príklady reálneho použitia:
4. Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením "Stoj!" - S2a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerový signál s červeným svetlom "Stoj!" (červená šípka) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým smerovým signálom "Pozor!" (žltá šípka smerovo totožná s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.
Príklady reálneho použitia:
5. Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením "Pozor!" - S2b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerový signál so žltým svetlom "Pozor!" (žltá šípka) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde v smere, ktorým šípka ukazuje. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným smerovým signálom "Stoj!" (červená šípka smerovo totožná s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.
Príklady reálneho použitia:
6. Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením "Voľno!" - S2c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo.
Príklady reálneho použitia:
7. Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením "Stoj!" - S3a
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerový signál s červeným svetlom "Stoj!" (červené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým smerovým signálom "Pozor!" (žlté šípky smerovo totožné s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.
Príklady reálneho použitia:
8. Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením "Pozor!" - S3b
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerový signál so žltým svetlom "Pozor!" (žlté šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde v smeroch, ktorým šípky ukazujú. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným smerovým signálom "Stoj!" (červené šípky smerovo totožné s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.
Príklady reálneho použitia:
9. Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením "Voľno!" - S3c
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Smerový signál so zeleným svetlom (zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelené šípky rôznych smerov) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo.
Príklady reálneho použitia:
10. Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky - S4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky
Príklady reálneho použitia:
Celkom: 47 Na stránke: 10 Počet strán: 5 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka upozorňuje na
železničné priecestie bez závor
železničné priecestie so závorami
prekážku na ceste
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov