Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
Svetelné signály
1. Signál s plným červeným svetlom so znamením "Stoj!" - S1a
Význam, popis:

Signál s červeným svetlom "Stoj!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým svetlom "Pozor!"", znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
2. Signál s plným žltým svetlom so znamením "Pozor!" - S1b
Význam, popis:

Signál s plným žltým svetlom "Pozor!" znamená pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným svetlom "Stoj!", znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
3. Signál s plným zeleným svetlom so znamením "Voľno" - S1c
Význam, popis:

Signál s plným zeleným svetlom "Voľno" znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde, a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo a ak dodrží ustanovenia o otáčaní a otočenie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa; vodič je pritom povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
4. Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením "Stoj!" - S2a
Význam, popis:

Smerový signál s červeným svetlom "Stoj!" (červená šípka) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým smerovým signálom "Pozor!" (žltá šípka smerovo totožná s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
5. Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením "Pozor!" - S2b
Význam, popis:

Smerový signál so žltým svetlom "Pozor!" (žltá šípka) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde v smere, ktorým šípka ukazuje. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným smerovým signálom "Stoj!" (červená šípka smerovo totožná s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
6. Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením "Voľno!" - S2c
Význam, popis:

Smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka ukazuje a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
7. Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením "Stoj!" - S3a
Význam, popis:

Smerový signál s červeným svetlom "Stoj!" (červené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim žltým smerovým signálom "Pozor!" (žlté šípky smerovo totožné s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
8. Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením "Pozor!" - S3b
Význam, popis:

Smerový signál so žltým svetlom "Pozor!" (žlté šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča zákaz pokračovať v jazde v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ukladá povinnosť zastaviť vozidlo pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením. Ak je však vozidlo pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že by vodič nemohol vozidlo bezpečne zastaviť pred priečnou súvislou čiarou (č. V5aazV5c), a kde taká čiara nie je, pred svetelným signalizačným zariadením, smie pokračovať v jazde v smeroch, ktorým šípky ukazujú. Ak svetlo tohto signálu svieti súčasne so svietiacim červeným smerovým signálom "Stoj!" (červené šípky smerovo totožné s týmto signálom), znamená to pre vodiča povinnosť pripraviť sa na jazdu. Ak svetlo tohto signálu svieti prerušovane, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
9. Kombinovaný signál so zeleným svetlom pre dva smery so znamením "Voľno!" - S3c
Význam, popis:

Smerový signál so zeleným svetlom (zelené šípky rôznych smerov) znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smeroch, ktorým uvedené šípky ukazujú a ak smerový signál so zeleným svetlom (zelené šípky rôznych smerov) nezobrazuje otáčanie na križovatke a také otáčanie dovoľuje dopravná značka, možnosť otočiť sa, ak dodrží ustanovenia o otáčaní; ak zelená šípka smeruje vľavo alebo vpravo a ak dodrží ustanovenia o odbočovaní a také odbočovanie nie je zakázané dopravnou značkou, možnosť odbočiť vpravo alebo vľavo.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
10. Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky - S4
Význam, popis:

Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Celkom: 47 Na stránke: 10 Strán: 5 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   303
APP   9
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK