Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 25. marca 2019 meniny
Vaše IP: 52.206.226.77 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 25.03.2019 16:00:00 • |

Úvod » Dopravné značky a zariadenia s popisom

» Aktualizovaná príloha k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
K aktualizácii znenia tejto časti dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti noviel vyhlášky.
Dopravné značky a zariadenia s popisom.
Skupina: A B C E II IP IS O P S V Z Všetky
  

B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

IP3a - Jednosmerná premávka

IP3b - Jednosmerná premávka

B3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

B4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

B5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov

B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B7 - Zákaz vjazdu autobusov

B8 - Zákaz vjazdu motocyklov

B9 - Zákaz vjazdu traktorov

B10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov
Zákazové značkyZvislé dopravné značky
1. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - B1
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B1) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.
Príklady reálneho použitia:
2. Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - B2
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B2) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP3a alebo č. IP3b.
Príklady reálneho použitia:
3. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - B3
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B3) zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.
4. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - B4
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. B4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.
5. Zákaz vjazdu osobných automobilov - B5
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu osobných automobilov (č. B5) zakazuje vjazd osobným automobilom.
6. Zákaz vjazdu nákladných automobilov - B6
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu nákladných automobilov (č. B6) zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
Príklady reálneho použitia:
7. Zákaz vjazdu autobusov - B7
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu autobusov (č. B7) v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.
Príklady reálneho použitia:
8. Zákaz vjazdu motocyklov - B8
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu motocyklov (č. B8) zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
9. Zákaz vjazdu traktorov - B9
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu traktorov (č. B9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.
10. Zákaz vjazdu malých motocyklov - B10
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Význam, popis:
Značka Zákaz vjazdu malých motocyklov (č. B10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1 , ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
Celkom: 44 Na stránke: 10 Počet strán: 5 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5  
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Dopravné značky a zariadenia
Otestujte si svoje vedomosti
Táto dopravná značka znamená:
Nebezpečné stúpanie
Zákruta vľavo
Zákaz odbočovania vľavo
  « Kompletné sady testov s vyhodnotením
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov