Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
► Osobitné označenia
► Osobitné označenia
► Osobitné označenia
► Osobitné označenia
1. Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím - O1
Význam, popis:

Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O1) označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
2. Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - O2
Význam, popis:

Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O2) označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto čely.

V dolnej časti označenia č. O2 je uvedené šesťmiestne proporcionálne a výškovo zväčšované číslo prináležiace k osobitnému označeniu, ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného príslušným obvodným úradom v sídle kraja.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
3. Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti - O3
Význam, popis:

Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O3) označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
4. Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom - O4
Význam, popis:

Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O4) označuje vozidlo vedené vodičom začiatočníkom.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   303
APP   9
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK