Úvod » Študovňa » Dopravné značky a zariadenia s popisom
Dopravné značky a zariadenia
 
« Späť Ďalej »
Celkom: 327 Na stránke: 10 Strán: 33 Aktuálne: 1
► Výstražné značky
► Zvislé dopravné značky
► Zvislé dopravné značky
► Výstražné značky
1. Nebezpečenstvo - (č.101)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou značkou.

Príklady reálneho použitia:
2. Zákruta - (č.110)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

Príklady reálneho použitia:
3. Dvojitá zákruta - (č.111)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.

Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke Dĺžka úseku č. 502.

Príklady reálneho použitia:
4. Klesanie - (č.112)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na nebezpečné klesanie.

5. Stúpanie - (č.113)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na nebezpečné stúpanie.

Príklady reálneho použitia:
6. Zúžená vozovka - (č.114)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán.

Príklady reálneho použitia:
7. Nerovnosť vozovky - (č.115)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na nerovnosti povrchu vozovky ako sú výtlky, výmole alebo vyjazdené koľaje.

Príklady reálneho použitia:
8. Nebezpečná krajnica - (č.116)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

Príklady reálneho použitia:
9. Nebezpečenstvo šmyku - (č.120)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na zvýšené riziko vzniku šmyku vozidla aj na suchej ceste.

Príklady reálneho použitia:
10. Sneh alebo poľadovica - (č.121)
Význam, popis:

Značka upozorňuje na ujazdený alebo zľadovatený sneh alebo na poľadovicu

Celkom: 327 Na stránke: 10 Strán: 33 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
Obsah
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
Všeobecné výstražné značky
└ Stavebno-technické vlastnosti cesty
└ Stav vozovky a externé vplyvy
└ Organizácia a stav premávky
└ Pohyb na ceste
Priecestné značky
REGULAČNÉ ZNAČKY
Značky o dávaní prednosti v jazde
Príkazové a zákazové značky
└ Smer jazdy
└ Špeciálne cestičky alebo pruhy
└ Zákazy vjazdu
└ Spôsob jazdy
└ Statická doprava
Značky o jazde po krajnici
INFORMAČNÉ ZNAČKY
Značky o prednosti v jazde
Značky o cestách s osobitnými pravidlami
Návesti
Orientačné značky
└ Číslovanie
└ Smerové značky na cestách mimo diaľnic
└ Smerové značky na diaľniciach
└ Smerové značky pre cyklistickú premávku
Značky o náhradných a obchádzkových trasách
└ Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku
└ Obchádzkové trasy
└ Bloková obchádzka
Pruhové značky
DODATKOVÉ TABUĽKY
Všeobecné dodatkové tabuľky
Špecifické dodatkové tabuľky
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
Pozdĺžne čiary
Priečne čiary
Plošné značky
Symboly
SVETELNÉ SIGNÁLY
Svetelné signály pre vozidlá
Pruhové signály
Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy
Prerušované žlté signály
Svetelné signály pre chodcov
Svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku
DOPRAVNÉ ZARIADENIA
Svetelné signalizačné zariadenia
Vodiace zariadenia
└ Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok
└ Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok
└ Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty
Výstražné zariadenia
Parkovacie zariadenia
Záchytné zariadenia
Ostatné zariadenia
└ Doplnkové zariadenia k svetelným signálom
OSOBITNÉ OZNAČENIA
Osobitné označenia
SYMBOLY NA ZVISLÝCH ZNAČKÁCH
Symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky
Ostatné symboly
└ Symboly návestí a zvláštnych cieľov
└ Symboly turistických cieľov
└ Parkovacie symboly
└ Diaľničné symboly
Súvisiaca legislatíva
Archív
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1231 / 17 / 0 - 51
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK