Úvod » Študovňa
 Študovňa
Získajte rozhľad, natankujte poznatky a otestujte si ich úroveň!
 Naposledy aktualizované: 30.05.2020 19:44:35
Výučbové materiály:
Učebné osnovy:
Učebné osnovy vydané MDVaRR SR podľa zákona č. 93/2005 Z. z. pre kurzy
► Buďte informovaní:
 Aktuality portálu
23.05.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bola aktualizovaná vyhláška MDVaRR SR č. 44/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. Zmeny nájdete vo vyhláške MDVaRR SR č. 130/2020 Z. z. »
21.05.2020 - V časti Aktuálna legislatíva boli aktualizované zákony NR SR č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Zmeny nájdete v zákone NR SR č. 386/2019 Z. z. ».
 Pripomíname
01.04.2020 - nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení. Táto vyhláška úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach v cestnej premávke, ktoré boli dovtedy súčasťou vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.. Aktuálne platné dopravné značky a zariadenia nájdete TU »
 Očakávame
01.07.2020 - nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásené znenie nariadenia vlády SR č. 20/2020 Z.z. »
01.09.2020 - nadobudnú účinnosť časti vyhlášky MV SR č. 29/2020 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizácie nájdete v čl. I bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a bodu 27 vyhlášky MV SR č. 29/2020 Z.z. » »
01.09.2020 - nadobudnú účinnosť časti zákona NR SR č. 364/2019 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizácie nájdete čl. I bodov 3, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 56, 57, 118, 120, 123, 124, 128, 137, 152, 163, 173 a čl. IV zákona NR SR č. 364/2019 Z.z. » »
01.09.2020 - nadobudnú účinnosť časti vyhlášky MDaV SR č. 499/2019 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Aktualizácie nájdete v čl. I bodov 2 a 4 vyhlášky MDaV SR č. 499/2019 Z.z. » »
Prejde prevádzkovanie mýtneho systému do rúk štátu?
KORONAVÍRUS: Prevádzky STK a emisných kontrol znovu otvorené
KORONAVÍRUS: Usmernenie od polície o upúšťaní od niektorých sankcií v čase mimoriadnej situácie
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   443
APP   14
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK