Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »
Vyhláška o dopravnom značení
Dátum schválenia: 13.02.2020
Dátum vyhlásenia: 20.02.2020
Dátum účinnosti: 01.04.2020
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. »
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
Dátum schválenia: 30.11.1961
Dátum vyhlásenia: 07.12.1961
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet noviel: 36
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 211 ►
01.07.2021 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 243/2021 Z.z.
01.07.2021 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 222/2021 Z.z.
01.06.2021 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 149/2021 Z.z.
15.05.2021 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 148/2021 Z.z.
01.05.2021 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 147/2021 Z.z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    723 / 14 / 0 - 42
APP    10
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK