Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. »
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum platnosti: 16.01.2009
Dátum účinnosti: 01.08.2022
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet noviel: 36
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. »
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
Dátum schválenia: 30.11.1961
Dátum vyhlásenia: 07.12.1961
Dátum účinnosti: 01.07.2022
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet noviel: 37
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 230 ►
01.08.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 246/2022 Z.z.
01.07.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 181/2022 Z.z.
01.07.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 179/2022 Z.z.
01.05.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 106/2022 Z.z.
31.03.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 98/2022 Z.z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    947 / 15 / 0 - 45
APP    15
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK