Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »
Vyhláška o dopravnom značení
Dátum schválenia: 13.02.2020
Dátum vyhlásenia: 20.02.2020
Dátum účinnosti: 01.04.2020
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 198 ►
23.09.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 257/2020 Z.z.
01.09.2020 - Dnes nadobúda účinnosť čl. I prílohy č. 3 v bode 27 vyhlášky MV SR č. 29/2020 Z.z.
01.09.2020 - Dnes nadobúda účinnosť čl. I body 2 a 4 vyhlášky MDaV SR č. 499/2019 Z.z.
01.09.2020 - Dnes nadobúda účinnosť čl. I body 3, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 56, 57, 118, 120, 123, 124, 128, 137, 152, 163, 173 a čl. IV zákona NR SR č. 364/2019 Z. z
30.08.2020 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 223/2020 Z. z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   581/0/0 - 0
APP   16
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK