Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. »
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dátum platnosti: 16.01.2009
Dátum účinnosti: 01.01.2023
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet noviel: 40
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. »
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
Dátum schválenia: 30.11.1961
Dátum vyhlásenia: 07.12.1961
Dátum účinnosti: 01.01.2023
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet noviel: 37
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 236 ►
01.02.2023 - Dnes nadobudla účinnosť vyhláška MD SR č. 21/2023 Z. Z.
01.01.2023 - Dnes nadobudla účinnosť vyhláška MV SR č. 480/2022 Z. Z.
01.01.2023 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 429/2022 Z.z.
31.12.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 366/2022 Z.z.
31.12.2022 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 128/2021 Z.z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1002 / 13 / 0 - 39
APP    12
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK