Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 18
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 188 ►
01.01.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č.473/2019 Z.z
01.01.2020 - Dnes nadobúda účinnosť čl. VII bod 6 zákona NR SR č. 106/2018 Z.z.
01.01.2020 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 426/2019 Z.z.
01.01.2020 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 425/2019 Z.z.
01.01.2020 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 424/2019 Z.z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   385
APP   14
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK