Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »
Vyhláška o dopravnom značení
Dátum schválenia: 13.02.2020
Dátum vyhlásenia: 20.02.2020
Dátum účinnosti: 01.04.2020
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 203 ►
01.01.2021 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 423/2020 Z.z.
01.01.2021 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 404/2020 Z.z.
01.01.2021 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 403/2020 Z.z.
31.12.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 418/2020 Z.z.
23.09.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 257/2020 Z.z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   660/11/1 - 33
APP   18
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK