Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 18
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 176 ►
01.07.2019 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 149/2019 Z. z.
29.06.2019 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 146/2019 Z.z.
14.05.2019 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 122/2019 Z.z.
14.05.2019 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 121/2019 Z.z.
31.03.2019 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 75/2019 Z.z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   324
APP   9
PPK   198
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK