Úvod » Študovňa » Legislatíva
Legislatíva
Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. »
Vyhláška o dopravnom značení
Dátum schválenia: 13.02.2020
Dátum vyhlásenia: 20.02.2020
Dátum účinnosti: 01.04.2020
Vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
Aktuality
Legislatíva v úplnom znení
Aktuálny počet: 19
Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet: 194 ►
28.05.2020 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 130/2020 Z.z.
23.05.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 386/2019 Z.z
25.04.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 90/2020 Z.z
09.04.2020 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 73/2020 Z.z
01.04.2020 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   497/4/0 - 12
APP   22
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK