Úvod » Študovňa »  Plus
 Plus
Nedeľa, 28. februára 2021 meniny Vaše IP: 3.232.129.123
Predpoveď počasia
Počasie pre kraj:
Počasie pre kraj:
BRATISLAVSKÝ KRAJ Počasie
OVERTE SI SVOJE POZNATKY,
ZÍSKAJTE NOVÉ INFORMÁCIE!
OVERTE SI SVOJE POZNATKY, ZÍSKAJTE NOVÉ INFORMÁCIE!
► Cestná premávka:
► Štatistiky:
Priemerné ceny (€) pohonných látok v SR za obdobie 2 / 2021
Natural95
1,275
Natural98
1,459
LPG
0,577
Nafta
1,106
Zdroj: Štatistický úrad SR
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2021
Nehody
865
Ťažké zranenia
39
Usmrtenia
15
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
► Infozóna ASP:
 Upozorňujeme
24.02.2021 - MDaV SR, na základe odporúčania rezortného hygienika, pozastavuje Covid automat pre autoškoly. Kurzy môžu opäť pokračovať iba dištančnou formou. Záverečné skúšky sú taktiež pozastavené. Dôvodom je nezlepšujúci sa vývoj epidémie na celom Slovensku.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom 24.02.2021 počnúc polnocou a platí iba pre prílohu č.1 (COVID AUTOMAT PRE AŠ). Ostatné činnosti (školenia inštruktorov, školenia KKV a školenia ADR) sa naďalej riadia COVID automatom zverejneným 11.02.2021.
 Očakávame
01.07.2021 - nadobudnú účinnosť časti zákona NR SR č. 198/2020 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizácie nájdete v čl. XXXVI bodov 1 až 31 a 33 zákona NR SR č. 198/2020 Z.z. »
01.07.2021 - nadobudnú účinnosť časti vyhlášky MDaV SR č. 403/2020 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly. Aktualizácie nájdete čl. I bodov 3, 7 až 11, 14 až 16, 18, 23, 24, 31 až 39, 50 až 52, 54, 56 a 57 vyhlášky MDaV SR č. 403/2020 Z.z. »
01.07.2021 - nadobudnú účinnosť časti vyhlášky MDaV SR č. 404/2020 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. Aktualizácie nájdete v čl. I bodov 2, 6 až 13, 16 až 18, 28 až 34, 40 až 43, 45, 47 a 48 vyhlášky MDaV SR č. 404/2020 Z.z. »
01.09.2021 - nadobudnú účinnosť časti vyhlášky MV SR č. 29/2020 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizácie nájdete v čl. I bodov 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, § 41e v bode 25 a prílohe č. 2, 2b a 2c v bode 27 vyhlášky MV SR č. 29/2020 Z.z. »
V Českej republike začali platiť elektronické diaľničné známky.
Británia dáva spaľovacím motorom od roku 2030 svoje zbohom.
Prejde prevádzkovanie mýtneho systému do rúk štátu?
► Zdravie a kondícia:
► Financie:
 Študovňa
 Infozóna ASP 
 Testovanie
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov
DZaZ
86.84%
13.16%
KaDS
85.14%
14.86%
ZoCP
88.1%
11.9%
PPaR
81.1%
18.9%
PP
75.65%
24.35%
Celkom
86.47%
13.53%
  • DZaZ - Dopravné značky a zariadenia
  • KaDS - Križovatky a dopravné situácie
  • ZoCP - Zákon o cestnej premávke
  • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie
  • PP - Prvá pomoc
Dôležité čísla
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   619/15/1 - 45
APP   14
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK