Úvod » Študovňa »  Plus
 Plus
Streda, 29. januára 2020 meniny Vaše IP: 18.232.51.247
Predpoveď počasia
Počasie pre kraj:
Počasie pre kraj:
BRATISLAVSKÝ KRAJ Počasie
OVERTE SI SVOJE POZNATKY,
ZÍSKAJTE NOVÉ INFORMÁCIE!
OVERTE SI SVOJE POZNATKY, ZÍSKAJTE NOVÉ INFORMÁCIE!
► Cestná premávka:
Rozsah a členenie skupín vodičského oprávnenia:
► Štatistiky:
Priemerné ceny (€) pohonných látok v SR za obdobie 1 / 2020
Natural95
1,337
Natural98
1,516
LPG
0,624
Nafta
1,247
Zdroj: Štatistický úrad SR
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2020
Nehody
378
Ťažké zranenia
21
Usmrtenia
8
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
► Infozóna ASP:
 Aktuality portálu
01.01.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bol aktualizovaný zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny nájdete v čl. VII bod 6 zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. ».
01.01.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bol aktualizovaný zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Zmeny nájdete v zákone NR SR č. 473/2019 Z. z. ».
01.01.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bola aktualizovaná vyhláška MDaV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly. Zmeny nájdete vo vyhláške MDaV SR č. 423/2019 Z. z. »
01.01.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bola aktualizovaná vyhláška MDaV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. Zmeny nájdete vo vyhláške MDaV SR č. 425/2019 Z. z. »
01.01.2020 - V časti Aktuálna legislatíva bol aktualizovaný zákon NR SR č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny nájdete v zákone NR SR č. 364/2019 Z. z. ».
 Upozorňujeme
01.01.2020 - DLŽNÍCI NA DANIACH MÔŽU PRÍSŤ O VODIČSKÉ OPRÁVNENIE! Od 1. januára 2020, po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 319/2019 Z. z., ktorý novelizuje zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude správca dane oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu. Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.
 Pripomíname
31.01.2020 - KONČÍ PLATNOSŤ ROČNÝCH DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK NA ROK 2019! Nezabudnite si zakúpiť nové na rok 2020! Tohto roku je možné prvýkrát kúpiť aj diaľničné známky s platnosťou na technický rok!
31.01.2020 - POSLEDNÝ DEŇ NA PODANIE A ZAPLATENIE CESTNEJ DANE! Nezabudnite na daňové priznanie za motorové vozidlo používané na podnikateľské účely!
 Očakávame
01.02.2020 - nadobudnú účinnosť časti zákona, ktorými sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktualizácie nájdete v čl. IX bodov 1, 2 a 4 zákona NR SR č. 393/2019 Z.z. »
01.04.2020 - nadobudnú účinnosť časti zákona, ktorými sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktualizácie nájdete v čl. I bod 1, bod 14 § 6a písm. k), bodov 18 až 20, 22 až 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 50, 57 až 60, 83, 84, 86, 88, 89, 95, 167 a bodu 177 § 139a ods. 13, čl. II bodov 1 až 8 a 10 až 15, čl. IV bod 7 § 26d, 26g a 26i, čl. V a čl. VI zákona NR SR č. 393/2019 Z.z. »
23.05.2020 - nadobudne účinnosť novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhlásené znenie zákona NR SR č. 386/2019 Z.z. »
Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
Taliansko už bojuje zákonom proti syndrómu zabudnutého dieťaťa vo vozidle
Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona o autoškolách
► Zdravie a kondícia:
► Financie:
 Študovňa
 Infozóna ASP 
 Testovanie
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov
DZaZ
85.5%
14.5%
KaDS
85.54%
14.46%
ZoCP
87.07%
12.93%
PPaR
78.06%
21.94%
PP
77.17%
22.83%
Celkom
85.36%
14.64%
  • DZaZ - Dopravné značky a zariadenia
  • KaDS - Križovatky a dopravné situácie
  • ZoCP - Zákon o cestnej premávke
  • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie
  • PP - Prvá pomoc
Dôležité čísla
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   385
APP   14
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2020 AUTOSKOLAPORTAL.SK