Úvod » Študovňa »  Plus » Technická nespôsobilosť vozidla
Technická nespôsobilosť vozidla
Technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže
 1. bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, alebo

 2. byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.
Vozidlo v cestnej premávke musí spĺňať podmienky na prevádzku v cestnej premávke, ktorými sú najmä podmienky na
 1. vozidlá v súvislosti s ich hmotnosťami a rozmermi,
 2. zapojenie vozidiel do jazdných súprav a podmienky ich prevádzky,
 3. karosériu vozidla,
 4. výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá,
 5. kolesá, pneumatiky a snehové reťaze,
 6. zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok,
 7. svetelné zariadenia vozidiel,
 8. rýchlosť vozidla a na zariadenia obmedzujúce rýchlosť,
 9. výstražné zariadenia pre spätný chod,
 10. označovanie vozidiel,
 11. prevádzku vozidiel s plynovým pohonom,
 12. prevádzku zvláštnych vozidiel,
 13. doplnkové príslušenstvo vozidiel.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    1026 / 13 / 0 - 39
APP    12
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2023 AUTOSKOLAPORTAL.SK