Úvod » Študovňa »  Plus » Teória bezpečnej jazdy
Teória bezpečnej jazdy
Príprava na jazdu
Udržujte si svoju telesnú a psychickú kondíciu, dbajte na pohodu za volantom
Nikdy nesadajte za volant:
  • ak ste chorý alebo zranený tak, že by Váš stav mohol ovplyvniť riadenie vozidla
  • ak ste sa napili akéhokoľvek množstva alkoholu
  • ak ste užili akékoľvek lieky ovplyvňujúce pozornosť
  • keď ste užili akékoľvek iné látky ovplyvňujúce schopnosť viesť vozidlo

Veľmi častou príčinou dopravných nehôd býva únava za volantom. Nikdy nepodceňujte tento faktor, aj keď práve v tom momente keď sadáte za volant potrebu spánku nepociťujete. Vaše myslenie a reakčné schopnosti sú v takomto stave značne spomalené. Pri takto zníženej schopnosti sústredenia sa môže potom ľahko dôjsť k nehode vplyvom mikrospánku, neskorej reakcie či nesprávneho posúdenia situácie na ceste.

A nakoniec si ešte spomeňte, že za volant nepatrí ani vodič rozrušený, nazlostený alebo hladný. Silné emócie môžu taktiež veľmi obmedziť vašu schopnosť rýchlo a správne premýšľať a následne reagovať.
Dôkladne sa oboznámte s ovládacími prvkami a s technickým stavom vozidla


Pred každým výjazdom by ste sa mali dokonale oboznámiť s vozidlom, s jeho technickým stavom a ovládacími prvkami, a to hlavne ak ide o vozidlo, ktoré nie je vaše, či na ňom jazdí viacero osôb (služobné a pod). Ovládacie prvky je potrebné osvojiť si tak, aby ste ich dokázali používať bez toho, aby ste museli na dlhší čas odvrátiť svoj zrak z diania na ceste. Najlepšie je si ich prakticky vyskúšať ešte pred jazdou.

Teda čo a kedy kontrolovať?

Kontrola vozidla pred jazdou

Prehliadnutie vozidla, kontrola skiel, svetiel, ŠPZ, kolies, kontrola motorových prevádzkových kvapalín, oleja, chladiacej a brzdovej kvapaliny, náplne do ostrekovačov, napnutie klinového remeňa motora, stav akumulátora, kontrola činnosti osvetlenia, a signalizácie (smerovky, klaksón, brzdové svetlá), kontrola stieračov a ostrekovačov, kontrola bŕzd, kontrola výbavy vozidla
Kontrola a výmena prevádzkových kvapalín automobilu

Motorový olej - kontrola množstva denne, výmena po 5 000 - 10 000 km
Chladiaca kvapalina - kontrola denne, výmena po 2 rokoch
Prevodový olej - lehoty kontrol podľa odporúčania výrobcu, výmena po 30 000 - 50 000 km
Náplne ostrekovačov - dopĺňame podľa potreby, v zime používať nemrznúce prípravky
Inak robíme kontroly a výmeny podľa návodu výrobcu.

Príčiny rozsvietenia červených kontrolných svetiel v zornom poli vodiča

Kontrolka mazania - pri poklese tlaku oleja v motore
Kontrolka nabíjania - roztrhnutie remeňa alebo porucha alternátora

Význam a základné zásady kontroly
  • množstva olejovej náplne motora - nedostatok oleja môže spôsobiť závažné poškodenie motora (zadretie), preto kontrolujeme denne pred jazdou
  • hustenie pneumatík - nesprávne nahustenie spôsobuje predčasné opotrebovanie pneumatík a zhoršenie jazdných vlastností vozidla. Kontrolujeme aspoň 1x do týždňa tlakomerom
  • akumulátor - denne kontrolujeme stav hladiny elektrolytu (dolievame destilovanú vodu). Kontrolujeme upevnenie akumulátora, upevnenie a čistotu svoriek. Zanedbanie akumulátora spôsobuje ťažkosti pri štartovaní motora a zníženie životnosti akumulátora
  • čističa vzduchu - čistič vzduchu zabraňuje prenikaniu prachu do motora. Zanedbanie výmeny vložky čističa asi po 10 000 km spôsobuje zníženie výkonu motora a zvýšenú spotrebu paliva
  Vo vozidle sa usaďte do správnej polohy
Dôležitý význam pre bezpečný priebeh jazdy má správna poloha vodiča vo vozidle. Preto by ste sa mali vo vozidle usadiť tak, aby ste ľahko dosiahli na každý ovládací prvok vo vozidle, aby bol zabezpečený najoptimálnejší výhľad z vozidla a taktiež aby vplyvom námahy, či naopak "prílišného pohodlia" nedochádzalo k strate pozornosti, resp. k rýchlemu pribúdaniu únavy.

horizontálne nastavenie sedadla

pri zošliapnutí pedálu by ste mali mať nohu "voľne" pokrčenú, v žiadnom prípade nie vystretú. Kolená sa nesmú v žiadnej polohe dotýkať volanu ani žiadnej inej časti vozidla.
vertikálne nastavenie sedadla

súčasne s pozdĺžnym nastavením vyhľadáme takú polohu, aby nám kolená nešúchali o volant, ale aby sme dostatočne videli na prednú časť vozidla, kvôli manévrovaniu v meste, ale aby sme mali aj dostatočnú vzdialenosť medzi hlavou a stropom kabíny.
nastavenie sklonu operadla

sklon nastavte tak, aby ruky na volante boli mierne pokrčené a taktiež aby ste bez nadvihovania dosiahli na všetky ovládacie prvky vo vozidle.
nastavenie bočných spätných zrkadiel v zrkadlách musíte vidieť situáciu vedľa vozidla len pootočením hlavy, bez nutnosti meniť polohu tela. Zrkadlá majú byt nastavené tak, aby sme na ich vnútornom okraji videli bočný obrys vozidla.
  Uchovajte si výhľad z vozidla


Ďalším dôležitým faktorom bezpečnej jazdy je dobrý výhľad z vozidla. Je nutné, aby všetky sklá boli čisté a nepoškriabané. Neklaďte nijaké predmety na miesta, kde by bránili vo vašom výhľade. Nepoužívajte žiadne nehomologizované fólie, pretože by mohlo dôjsť k skresleniu farieb, čo nie je v cestnej premávke prípustné. Taktiež neumiestňujte vo vozidle žiadne predmety tak, že by mohli oslepovať okoloidúcich vodičov (CD-ečka, lesklé spomienkové predmety a pod).
  Oboznámte sa s "mŕtvymi" uhlami vo výhľade


Po nastavení všetkých spätných zrkadiel sa ešte vždy nájdu miesta na oboch stranách vozidla, kde nevidíte. Neuvidíte chodcov, cyklistov, vozidlá, teda nič čo sa deje v týchto miestach.

  Veľkosť týchto miest závisí v značnej miere od konštrukcie vozidla. Na niektorých vozidlách sú tieto miesta tak veľké, že by sa mohlo stať, že neuvidíte úplne celé vozidlo, ktoré sa v takomto mieste nachádza. Redukciu takýchto "neviditeľných" miest môžete vykonať tak, že spätné zrkadlo v interiéry vozidla bude smerovať do stredu zadného okna a extériové zrkadlá budú na vnútorných okrajoch zobrazovať zadnú časť bokov vozidla. Pretože po takomto nastavení spätných zrkadiel ešte stále ostáva obmedzený uhol v ktorom nič neuvidíte, je nutné tieto miesta kontrolovať pootočením hlavy alebo doplnkovými spätnými zrkadlami, ktoré sa nalepia na extérne spätné zrkadlá.
  Zapnite si bezpečnostné pásy, použite všetky dostupné bezpečnostné prvky vozidla


Nepodceňujte používanie bezpečnostných pásov. Zapnite si ich nech už ste v obci alebo mimo obce a dbajte aj na to aby ich vo vozidlách, ktoré sú nimi vybavené aj na zadných sedadlách spolujazdci taktiež použili. Ušetríte si tak nielen peniaze za prípadnú pokutu, ale hlavne ochránite svoje zdravie v prípade nehody.

Pásy boli skonštruované, aby pri náraze zabránili telu človeka v náraze do predného skla, volantu, palubnej dosky či vyleteniu z vozidla. Pri správnom pripútaní túto úlohu plnia. Predstava, že sa človek udrží vlastnými rukami je mylná a nerálna! Pri náraze do pevnej prekážky v rýchlosti 50km/h sa hmotnosť človeka šesťdesiatnásobne zvýši, teda váha 90kg človeka narastie na 5 400Kg, t.j 5,4t. Je nemožné, aby ste udržali rukami váhu presahujúcu päť ton! Aj keby ste vážili 10kg ste bez šance. Vtedy by vaša váha narástla na 600kg.

Veľmi sa mýlite ak si myslíte, že ak je vozidlo vybavené airbagom nie je nutné používať pásy. Airbag bez pásov je zbraň a nie ochrana. Bol vyvinutý ako doplnok k pásom, teda bez ich použitia je k ničomu. Možno sa pýtate prečo. Airbag sa nafukuje veľmi rýchlo a razantne (cca. 0,1 sekundy). Pri náraze hlavy do nafukujúceho airbagu vznikajú vážne zranenia hlavy a silné otrasy mozgu.

Aj keď sa 0,1 sekundy zdá okamih, pozrite sa čo sa stane v tomto časovom limite po náraze do pevnej prekážky v rýchlosti 80km/h. Teda prečo to bez pásov naozaj neide:

0,026 sekundy po náraze:
sa začína deformovať nárazník. Na vozidlo pôsobí sila rovnajúca sa tridsaťnásobku váhy automobilu. Osoby v priesotre kabíny sa pohybujú rýchlosťou práve tých 80 km/h.

0,039 sekundy po náraze:
sa vodič aj so sedadlom posunie o 15 cm dopredu.

0,044 sekundy po náraze:
dochádza vplyvom prudkého nárazu hrudníka k jeho vážnym poraneniam, silou ktorá vedie až k deštrukcii volantu.

0,050 sekundy po náraze:
rýchlosť klesá a na cestujúcich pôsobia sily niekoľkonásobne prevyšujúce ich hmotnosť.

0,068 sekundy po náraze:
vodič narazí na prístrojovú dosku, tento náraz môžeme porovnať s dopadom bremena o hmotnosti 9 ton.

0,092 sekundy po náraze:
vodič aj jeho spolujazdec prerazia hlavou predné sklo až so smrteľnými následkami.

0,100 sekundy po náraze:
Je telo, niekedy už mŕtveho vodiča a jeho spolujazdca vrátené späť. Airbag sa nafúkne.
Obsah
Výber z pravidiel
Nehodovosť (2024)
Nehody
5068
Ťažké zranenia
288
Usmrtenia
106
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
PPP    1254 / 17 / 1 - 51
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK