Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
Zvislé dopravné značky
1. Zákruta vpravo - A1a
Význam, popis:

Značka Zákruta vpravo (č. A1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bezpečný prejazd si nevyžaduje výrazne zníženie rýchlosti jazdy, značka č. A1a alebo č. A1b sa pred oblúkom neumiestňuje. V prípade potreby, ako napríklad ostrá alebo neprehľadná zákruta, nebezpečné klesanie, šmykľavý povrch cesty a podobne možno značku č. A1a alebo č. A1b doplniť o ďalšiu príslušnú značku alebo o príslušnú dodatkovú tabuľku. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
2. Zákruta vľavo - A1b
Význam, popis:

Značka Zákruta vpravo (č. A1a) upozorňuje na smerový oblúk vpravo a značka Zákruta vľavo (č. A1b) upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný tak, že jeho bezpečný prejazd si nevyžaduje výrazne zníženie rýchlosti jazdy, značka č. A1a alebo č. A1b sa pred oblúkom neumiestňuje. V prípade potreby, ako napríklad ostrá alebo neprehľadná zákruta, nebezpečné klesanie, šmykľavý povrch cesty a podobne možno značku č. A1a alebo č. A1b doplniť o ďalšiu príslušnú značku alebo o príslušnú dodatkovú tabuľku. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
3. Dvojitá zákruta prvá vpravo - A2a
Význam, popis:

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A2a a č. A2b sú rovnaké ako pre značky č. A1a a č. A1b. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
4. Dvojitá zákruta prvá vľavo - A2b
Význam, popis:

Značka Dvojitá zákruta, prvá vpravo (č. A2a) upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo. Značka Dvojitá zákruta, prvá vľavo (č. A2b) upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A2a a č. A2b sú rovnaké ako pre značky č. A1a a č. A1b. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
5. Nebezpečné klesanie - A3a
Význam, popis:

Značka Nebezpečné klesanie (č. A3a) upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným napríklad, kde sa nachádza železničné priecestie, križovatka a podobne.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Na značke č. A3a je vyznačený vždy skutočný pozdĺžny sklon cesty, v prípade ak je úsek nebezpečného klesania dlhší ako 1000m doplní sa k značke dodatková tabuľka č. E4 s uvedením skutočnej dĺžky úseku. V prípade potreby možno k značke doplniť značku č. B31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A3a alebo značku č. IP10, ktorá sa umiestni taktiež pod značku č. A3a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
6. Nebezpečné stúpanie - A3b
Význam, popis:

Značka Nebezpečné stúpanie (č. A3b) upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 %, alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značky č. A3b sú rovnaké ako pre značku č. A3a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
7. Zúžená vozovka z oboch strán - A4a
Význam, popis:

Značka Zúžená vozovka z oboch strán (č. A4a) upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
V prípade potreby možno k značke (č. A4a) doplniť značku č. B31a alebo č. B29a alebo č. B30a, ktorá sa umiestni nad značku č. A4a alebo dodatkovú tabuľku č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
8. Zúžená vozovka sprava - A4b
Význam, popis:

Značky Zúžená vozovka sprava (č. A4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A4b a č. A4c sú rovnaké ako pre značku č. A4a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
9. Zúžená vozovka zľava - A4c
Význam, popis:

Značky Zúžená vozovka sprava (č. A4b) a Zúžená vozovka zľava (č. A4c) upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Zásady pre použitie a umiestnenie značiek č. A4b a č. A4c sú rovnaké ako pre značku č. A4a. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
10. Nerovnosť vozovky - A5
Význam, popis:

Značka Nerovnosť vozovky (č. A5) upozorňuje na priečne, alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
V prípade potreby možno k značke (č. A5) doplniť značku č. B31a, ktorá sa umiestni nad značku č. A5 alebo značku č. IP10, ktorá sa umiestni pod značku č. A5 alebo príslušnú dodatkovú tabuľku. Ak je značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade, možno vo vrchnej časti tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej značky, vyznačiť v čiernej farbe text "POZOR".
Celkom: 321 Na stránke: 10 Strán: 33 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
« -10  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  +10 »
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1254 / 17 / 1 - 51
APP    16
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK