Úvod » Študovňa » Súhrnné cvičné testy
Súhrnné cvičné testy pre skupinu B
Pre užívateľov s platným prístupom!
Prosím, prihláste sa do svojho užívateľského účtu. Sprístupní sa Vám tak celý obsah tohto portálu!
Zabudli ste heslo?
Chcete sa zaregistrovať?
Ponuka testov
Testovanie
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov
TESTY
Súhrnné cvičné testy
83.45%
16.55%
Parciálne testy
PCP
85.16%
14.84%
UPJ
86.07%
13.93%
DZZ
92.87%
7.13%
DSK
90.78%
9.22%
VPS
85.48%
14.52%
TVV
91.48%
8.52%
PDO
80.15%
19.85%
PPV
77.1%
22.9%
ZBJ
84.72%
15.28%
KON
91.16%
8.84%
PPO
93.6%
6.4%
Celkom
86.48%
13.52%
 • PCP - Pravidlá cestnej premávky
 • UPJ - Uplatňovanie pravidiel prednosti v jazde a rýchlostné obmedzenia
 • DZZ - Dopravné značky a dopravné zariadenia
 • DSK - Dopravné situácie na križovatkách
 • VPS - Všeobecné pravidlá správania sa v prípade dopravnej nehody
 • TVV - Teória vedenia vozidla
 • PDO - Predpisy týkajúce sa dokladov požadovaných v prípade používania vozidla a organizácia času v doprave
 • PPV - Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
 • ZBJ - Základy bezpečnej jazdy
 • KON - Konštrukcia vozidiel a ich údržba
 • PPO - Prvá pomoc
Archív
Testovanie
(ARCHÍV)
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov na testy platné do 31.3.2023.
DZaZ
83.48%
16.52%
KaDS
81.4%
18.6%
ZoCP
86.94%
13.06%
PPaR
75.98%
24.02%
PP
60%
40%
Celkom
83.86%
16.14%
 • DZaZ - Dopravné značky a zariadenia
 • KaDS - Križovatky a dopravné situácie
 • ZoCP - Zákon o cestnej premávke
 • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie
 • PP - Prvá pomoc
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1254 / 17 / 1 - 51
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK